Elektrický pal.vys. vozík 5,5m! 1600kg s volným zdvihom!

Elektrický pal.vys. vozík ES16RS55

Technická špecifikácia

Nosnosť; - 1600 kg.

ťažisko; - 600 mm.

výška stožiaru po zložení; - 2370 mm

max. výška zdvihu; - 5 500 mm.

min. výška vidlice; - 88 mm.

dĺžka vidlice; - 1150 mm.

štandardná šírka vidlice; - 574 mm.

šírka vozíka; - 850 mm.

minimálny polomer otáčania; - 1602 mm.

rýchlosť zdvíhania s bremenom; -20 mm / s

zdvíhanie; - hydraulické

vôľa vozíka; - 30 mm.

celková hmotnosť vozíka; - 1380 kg.

pohon vozíka; - elektrické

pomalý pohyb vidlice; 1760 mm.

stožiar: TRIPLEX

nabíjačka (usmerňovač)

platforma operátora

0,00 €